Letselschadevergoeding

Wanneer u letselschade na een auto ongeluk heeft opgelopen, is een van de eerste zaken in het schaderegelingsproces het vaststellen van de aansprakelijkheid. Vaak gebeurd dit direct ter plaatste via een aanrijdingsformulier.

Aanvullend zijn verklaringen van betrokkenen, getuigen en politierapporten van belang bij het vaststellen van de aansprakelijk voor het auto ongeluk.

Hoe wordt het berekend?

De hoogte van de letselschadevergoeding bij letselschade wordt berekend aan de hand van de persoonlijke situatie van het slachtoffer. In de berekening spelen diverse factoren een rol.

Allereerst bestaat de schadeclaim uit twee hoofdonderdelen: immateriële en materiële schade. Een letselschadetraject begint meestal bij het berekenen van de materiële schadevergoeding. In de schadeclaim wordt onder andere rekening gehouden met:

De leeftijd van het slachtoffer
Het type letsel
De ernst van het letsel
De invloed van het letsel op het dagelijks leven van het slachtoffer
De mate van arbeidsongeschiktheid
De impact op het carrièreperspectief van het slachtoffer
De tijdsduur van het herstel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *